Політики

Політика видання

Політика відкритого доступу, ліцензування та авторські права.

Журнал «Академічні візії» поділяє ідею безкоштовного обміну знаннями. Журнал послідовно дотримується політики відкритого доступу. Весь вміст журналу ліцензовано відповідно до ліцензії Creative Commons BY 4.0 International. Надсилаючи статтю до Журналу, автор автоматично погоджується на передачу невиключних прав на публікацію статті. Автор надає Журналу право публікувати та розміщувати статтю на веб-сайті Журналу у відкритому доступі. Автор зберігає всі авторські права без обмежень. Автор не отримує гонорару.

Кожна стаття доступна як окрема повнотекстова публікація у форматі PDF з унікальною URL-адресою на веб-сайті Журналу.

Право власності та управління. Редакційна колегія.

Засновником Журналу є ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» (Україна). Засновник не має повноважень керувати Журналом, але може подавати до редакції пропозиції щодо напрямів розвитку.

Редакційна колегія журналу була добровільно сформована вченими, які висловили підтримку ідеям глобального процвітання. Редакційна колегія включає до свого складу члена за рішенням, прийнятим більшістю голосів.

Члени беруть участь у роботі Редакційної колегії на основі суворого дотримання етичної політики. Редакційна колегія виключає члена у разі порушення етичних вимог без можливості повторного включення. Якщо є обґрунтовані докази порушення етичних вимог, Редакційна колегія виключає члена Редакційної колегії рішенням, прийнятим більшістю голосів.

Керівником журналу є Голова Редакційної колегії. Голова Редакційної колегії призначається і замінюється Редакційною колегією рішенням, прийнятим більшістю голосів.

Адміністративну роботу виконує технічний редактор, призначений рішенням Голови Редакційної колегії. Технічний редактор журналу діє суворо в рамках етичної політики журналу.

Редакційний процес та система контролю якості.

Редакційна колегія працює для забезпечення належного ведення редакційного процесу та контролю якості. Щоб забезпечити належну якість, усі статті без винятку проходять однаковий редакційний процес та етапи контролю якості. Редакційний процес включає такі етапи: отримання статті; контроль якості; публікація або відхилення статті.

Система контролю якості охоплює такі етапи: редакція отримує статтю; технічний редактор здійснює первинну перевірку статті на відповідність загальним і технічним вимогам публікації, наявність плагіату (за допомогою системи перевірки плагіату Grammarly); за відсутності зауважень технічний редактор направляє статтю до рецензента, дотримуючись принципу подвійного сліпого рецензування; залежно від результатів рецензії технічний редактор приймає рішення а) опублікувати статтю; б) направити статтю автору на доопрацювання відповідно до зауважень рецензента; в) відхилити статтю; технічний редактор інформує автора про прийняте рішення із зауваженнями до статті (за наявності); якщо автор повторно подає статтю після виправлення зауважень рецензента, технічний редактор перевіряє повноту та якість виправлень (або, за потреби, повторно надсилає статтю рецензенту) і приймає рішення щодо опублікування або відхилення статті.

Відхилення статті є остаточним. У разі незаперечних доказів порушення етичних стандартів редактором чи рецензентом автор може звернутися до Голови Редакційної колегії.

Подвійне сліпе рецензування – це рецензування, коли рецензент не знає даних автора (ім’я та приналежність та інші дані, які можуть вплинути на рішення рецензента). Автор не має інформації про особу рецензента.

Етичні вимоги.

Обов'язки Редакційної колегії:

Редакційна колегія здійснює загальне керівництво журналом, контролює якість його вмісту та відповідність місії журналу.

Редакційна колегія не втручається в редакційний процес, але може вказати на виявлені недоліки Голові редакційної колегії.

Обов'язки Голови редакційної колегії.

Голова редакційної колегії контролює якість випуску до його публікації.

Голова редакційної колегії не втручається в редакційний процес, за винятком випадків, передбачених другою частиною цих стандартів.

Голова редакційної колегії розглядає всі скарги, що надійшли у зв'язку з можливим порушенням етичних стандартів, та приймає обґрунтоване рішення.

Голова редакційної колегії забезпечує проходження статті через редакційний процес у випадку, якщо технічний редактор є автором (співавтором) статті. 

Обов'язки технічного редактора.

Технічний редактор старанно виконує обов'язки, передбачені Політиками видання.

Виконуючи свої обов'язки, технічний редактор ставиться до всіх авторів нейтрально, незалежно від їхньої раси, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового чи іншого статусу. Особисте знайомство з технічним редактором не впливає на будь-які рішення щодо редакційного процесу.

Спроба автора будь-яким чином вплинути на рішення технічного редактора призводить до остаточної відмови у публікації статті та унеможливлює подальшу співпрацю.

Відбираючи статті, головний редактор звертає увагу лише на їх якість, без жодних комерційних міркувань.

Обов'язки рецензентів.

Рецензенти працюють задля забезпечення гідного академічного рівня статті, старанно та оперативно.

Рецензенти утримуються від використання рукопису чи його частини для інших цілей, крім надання рецензії.

Рецензенти не вимагають і не отримують жодної винагороди за свою роботу.

Рецензенти негайно повідомляють головного редактора про неможливість участі в редакційному процесі через конфлікт інтересів або з інших причин.

Обов'язки авторів.

Автори надають точні та повні дані щодо їх рукопису, авторства та інституційної належності.

Автори гарантують, що поданий рукопис (або його частина) не розглядається і не публікується в будь-якому іншому виданні.

Автори гарантують, що поданий рукопис є оригінальним та містить усі посилання на матеріали з інших джерел.

Автори гарантують, що будь-яке дослідження проводилось з дотриманням закону. Автори повинні отримати прямий дозвіл учасників дослідження та дотримуватися їх конфіденційності.

Автори повідомляють про будь-який конфлікт інтересів, який може вплинути на об’єктивність дослідження.

Обов'язки видавця.

Видавець здійснює загальний контроль за якістю журналу відповідно до видавничих стандартів і не втручається у редакційний процес. У разі виникнення зауважень видавництво повідомляє про це Голову редакційної колегії.

Реакція на неетичну поведінку.

Неетичну поведінку може виявити кожен, хто бере участь у редакційному процесі, читачі та інші особи.

У разі виявлення неетичної поведінки особа повинна негайно повідомити про це Голову редакційної колегії. Повідомляючи Голову редакційної колегії, така особа надає повну, точну та достатню інформацію.

Неетична поведінка може включати плагіат, шахрайство, фальсифікацію та інші випадки, викладені в цих стандартах, але не обмежуючись ними.

На підставі розгляду скарги Голова редакційної колегії приймає одне з наступних рішень.

Інформує учасника редакційного процесу про те, де і за яких обставин сталося порушення етичних стандартів.

Надсилає офіційний лист порушнику. Цей лист повинен містити опис виявлених порушень та заклик до законної поведінки в майбутньому.

Опубліковує офіційне повідомлення на веб-сайті Журналу із описом порушення.

Публікує редакційну статтю із описом порушення.

Надсилає офіційний лист організації, що здійснювала фінансування дослідження або роботодавцю автора чи рецензента.

Здійснює офіційне відкликання публікації з журналу у поєднанні з інформуванням роботодавця автора або рецензента, агенцій та організацій, які здійснюють зберігання та індексацію даних, а також читачів.

Надсилає матеріали для подальшого розгляду до органів державної влади.