Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

Янковська Лариса Анатолівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна

https://orcid.org/0000-0003-1855-0169

Редакційна колегія:

Освітні/педагогічні науки:

Ružinská Еva, PhD, Assoc. Prof. - Academic worker, Institute of Technology and Business in České Budějovice, Faculty of Corporate Strategy, Czech Republic.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2554-3012

Бадер Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9225-423X

Бєляєв Сергій Борисович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1272-2038

Данилевич Мирослава Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Професор кафедри фітнесу та рекреації, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-1285-392X

Завидівська Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

https://orcid.org/0000-0002-1809-9972

Козіброда Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, НУ «Львівська політехніка», Україна

https://orcid.org/0000-0001-8232-425Х

Криштанович Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології, Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2147-9028

Лялюк Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, кафедра теоретичної психології, Інститут управління, психології та безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна.

https://orcid.org/0000-0002-4819-6247

Починкова Марія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін, професор, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна

https://orcid.org/0000-0002-1383-7470

Цехмістер Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Директор Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7959-3691

Шерман Михайло Ісаакович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії Херсонського державного університету, Україна

http://orcid.org/0000-0001-5120-620X

Шуба Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом, Національній університет «Запорізька політехніка», факультет управління фізичною культурою та спортом, Україна

http://orcid.org/0000-0002-8037-4218

Jeyakumar Nathan Robert    Assoc. Prof., Dr., Ph.D., M.Phil., Guest profesor EIDV Slovakia, Faculty of Business, Multimedia University, Melaka, Malaysia

https://orcid.org/0000-0002-0897-0015

Paliszkiewicz Joanna, Prof., nadzw. SGGW., dr. hab., Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

https://orcid.org/0000-0002-6250-0583

Гуманітарні науки:

Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства, Одеський національний морський університет, Україна

https://orcid.org/0000-0001-6907-7768

Салата Галина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2673-8463

Присяжнюк Олексій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3727-5350

Окорокова Віра Вікторівна, доктор філософських наук, професор кафедри всесвітньої історії та методології науки, доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна

https://orcid.org/0000-0003-0661-4313

Дзвінчук Дмитро Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6391-3822

Добролюбська Юлія Андріївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та методології науки, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса Україна.

https://orcid.org/0000-0002-3564-854X

Наталія Іванівна Голубенко, кандидат філологічних наук, доцент, кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, Україна

http://orcid.org/0000-0002-4850-721X

Юксель Гаяна Заїрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології і журналістики, Науково-навчальний Інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-0894-7544

Янковська Жанна Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, Професор кафедри філософії та культурного менеджменту, Національний університет «Острозька академія», Україна

https://orcid.org/0000-0002-7846-2796

Соціальні і поведінкові науки:

Пинда Юрій Володимирович, доктор економічних наук, професор, декан факультету готельно-ресторанної справи та туризму, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна

https://orcid.org/0000-0002-6092-6679

Семчук Жанна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права», Україна.

https://orcid.org/0000-0002-4868-7716

Янковська Л. А., доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна

https://orcid.org/0000-0003-1855-0169

Horská, Elena, Prof., Dr., Ing., Dr.h.c., Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

https://orcid.org/0000-0003-2457-3068

Бадер Антон Васильович, доктор політичних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна

https://orcid.org/0000-0002-3670-5753

Piwowarski Juliusz, dr, rector, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”, Польща

https://orcid.org/0000-0002-9196-1194

Перфільєва Анастасія Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, доцент кафедри міжнародних відносин і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

https://orcid.org/0000-0001-9828-3704

Войтенко Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9407-4574

Заверуха Ольга Ярославівна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри практичної психології та педагогіки навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2701-2215

Угрин Ольга Георгіївна, кандидат психологічних наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

 https://orcid.org/0000-0001-5811-2927

Право:

Сопільник Любомир Іванович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна.

h-індекс: 2 (Scopus)

https://orcid.org/0000-0001-6581-7255

Сопільник Ростислав Любомирович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна.

https://orcid.org/0000-0001-9942-6682

Скоромний Ярослав Ігорович, доктор юридичних наук, професор кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна

http://orcid.org/0000-0002-4067-710X

Гудима Віталій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна

https://orcid.org/0000-0001-6708-3910

Корнієнко Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», Україна

http://orcid.org/0000-0003-2481-1679

Завальна Жанна Вікторівна, доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Харківський національний університет

імені Василя Назаровича Каразіна, Україна

https://orcid.org/0000-0002-5226-2550

Старинський Микола Володимирович, доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Сумський державний університет, Україна

http://orcid.org/0000-0003-2661-5639

Публічне управління і адміністрування

Sułkowski Łukasz, doktor habilitowany, profesor, profesor, Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Польща

http://orcid.org/0000-0002-1248-2743

Vicen, Vlastimil, Dr, Prorektor pre bezpečnosť a ochranu, Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs): Bratislava, Словаччина

https://orcid.org/0000-0002-1336-5549

Кожина Алла Василівна, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління інформаційною політикою, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

https://orcid.org/0000-0001-5697-8145

Брич Василь Ярославович, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури, Західноукраїнський національний університет, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4277-5213

Криштанович Мирослав Франкович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

h-index: 2 (Scopus), 5 (WoS)

https://orcid.org/0000-0003-1750-6385

Решота Олена Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4308-764X

Лікарчук Наталія Василівна, доктор політичних наук, професор кафедри державного управління, Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна.

https://orcid.org/0000-0001-0001-7119-439Х

Navickas Valentinas, Prof., DrSc., Honor. Prof., Kaunas University of Technology, Lithuania

https://orcid.org/0000-0002-7210-4410